Wat is de lambdawaarde?

De lambdawaarde is de thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt, het is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt.

De lambdawaarde wordt dan ook gebruikt bij de Wet van Fourier (warmteoverdracht door conductie of door geleiding). Des te lager deze waarde, des te beter de isolatiewaarde van het materiaal.

Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren!