Wat is het E-peil?

De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van energieverbruik. Hierin worden warmteverliezen, ventilatieverliezen, rendementen van verwarmingsinstallaties, warmwaterproductie, koelinstallaties, verlichtingsinstallaties en eventuele zonne-energiesystemen opgenomen.

 

Op basis van al deze aspecten wordt volgens een bepaalde berekeningsmodule door de architect een E-peil berekend. Dit E-peil is een globale, gemiddelde waarde. Dat impliceert dus dat slechte punten voor één aspect gecompenseerd worden door goede punten op een ander aspect.
Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren!