Wat is de U-waarde, R-waarde en RC-waarde?

Isolatiewaarde berekenen

De U-en R-waarde hebben betrekking op bepaalde onderdelen van het gebouw (vb. vloeren, wanden,…).
– Hoe kleiner de U-waarde, hoe minder warmteverlies.
– Hoe hoger de R-waarde, hoe minder de warmteverliezen.

 

R-waarde berekenen

De R-waarde (ook wel RD-waarde genoemd) staat voor de warmteweerstand (of resistance). Het geeft dus het isolerende vermogen aan, op gebied van warmte, van een bepaald materiaaltype .

De R-waarde kan op volgende manier berekend worden:
RD-waarde = dikte van het isolatiemateriaal (in meter) / de lambdawaarde van het isolatiemateriaal (in W/mK)

De U-waarde is vervolgens het omgekeerde van de R-waarde, dus U=1/Rd

 

RC-waarde berekenen

Tenslotte hebben we nog de RC-waarde, hiermee wordt de totale R-waarde van een constructie aangegeven (Resistance of construction). Om de RC-waarde van je constructie te berekenen heb je vele gegevens nodig zoals:

  • Warmteweerstand van de constructie in m² K/W.
  • Warmteweerstand van de verschillende materialen in de constructie in m² K/W.
  • Warmte-overgangsweerstand binnen
  • Warmte-overgangsweerstand buiten

De uiteindelijke RC-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.

 

Bij na-isolatie van een bestaande vloer is er een premieregeling vanaf een R-waarde vanaf 2,0 m²K/W. Voor nieuwbouw en nieuwe vloeren bij een verbouwing is dit vanaf een R-waarde van 4,17 m²K/W.

Het is aangeraden om die R-waarde van 4,17 m²K/W te hanteren voor de gehele isolatie.

Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren!