Wat is de U-R waarde?

De U-en R-waarde hebben betrekking op bepaalde onderdelen van het gebouw (vb. vloeren, wanden,…).
– Hoe kleiner de U-waarde, hoe minder warmteverliezen.
– Hoe hoger de R-waarde, hoe minder de warmteverliezen.

 

De R-waarde (ook wel Rd-waarde genoemd) kan op volgende manier berekend worden:
Rd-waarde = dikte van de isolatie (in meter) / de lambdawaarde van het isolatiemateriaal (in W/mK)

De U-waarde is vervolgens het omgekeerde van de R-waarde, dus U=1/Rd

 

Bij na-isolatie van een bestaande vloer is er een premieregeling vanaf een R-waarde vanaf 2,0 m²K/W. Voor nieuwbouw en nieuwe vloeren bij een verbouwing is dit vanaf een R-waarde van 4,17 m²K/W.

Het is aangeraden om die R-waarde van 4,17 m²K/W te hanteren voor de gehele isolatie.

Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren!